Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Get out of here!

Thật khó tin

8.222 lượt xem
THEO DÕI718

Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: 'Anh Ngữ Trong Một Phút', chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.
Người Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu này: 'Get out of here!'

Thông thường, khi người ta nói "Get out of here!" (Ra khỏi chỗ này) thì họ có ý yêu cầu người đối diện đi chỗ khác. Nhưng trong tiếng Mỹ, khi dùng câu này theo một số cách nào đó, ý nghĩa có thể thay đổi hoàn toàn!

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, khi ta nói "Get out of here!" thì có nghĩa là một cái gì khó tưởng tượng, "I can't believe it!" hoặc cái gì hoàn toàn bất ngờ, "No way!"

Đó là một câu thông dụng của người Mỹ, được dùng với bạn bè, bà con hay đồng nghiệp.

Cách nói ra câu này, đi kèm với nét mặt của bạn cũng làm nó thay đổi ý nghĩa.

Nếu bạn gằn giọng và có nét mặt giận dữ, điều đó có nghĩa là bạn đuổi người đối thoại đi.

Còn nếu bạn dùng giọng hớn hở, nét mặt vui tươi, thì câu này mang nghĩa kia, tức là lạ lùng, ngạc nhiên, khó tưởng tượng nổi.

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ