Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6

BBC- The English We Speak: A sting in the tail

Thành ngữ A sting in the tail

2.569 lượt xem
THEO DÕI3026

BBC- The English We Speak:  A sting in the tail


Bạn có muốn học tiếng Anh không? hãy tham gia cùng chúng tôi với các bộ phim, tin tức, từ vựng, ngữ pháp, ... Mỗi ngày chúng ta sẽ có 1 video mới để cùng học tiếng anh. 


Bài đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu thành ngữ: A sting in the tail


 


 

Danh mục Tiếng Anh BBC
Tags: BBC
Luyện Nghe Từ