Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Từ vựng tiếng anh trẻ em: Hoạt động hàng ngày

Kids vocabulary - My Day - Daily Routine

3.489 lượt xem
THEO DÕI2990

Từ vựng tiếng anh trẻ em: Hoạt động hàng ngày


Kids vocabulary - My Day - Daily Routine

Luyện Nghe Từ