Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hướng dẫn tự làm kem

Make Your Own Ice Cream -Young Chef Ice Cream Maker - Make Your Own Ice Cream

5.197 lượt xem
THEO DÕI253

Make Your Own Ice Cream -Young Chef Ice Cream Maker - Make Your Own Ice Cream


Video này nghe dịch các bạn nhé. Nghe trẻ em nói không biết có dễ dịch không.


 

Luyện Nghe Từ