Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Từ vựng trẻ em - Công việc - Học tiếng Anh cho trẻ em

Kids vocabulary - Job - Let's learn jobs - Learn English for kids - English educational video

516 lượt xem
THEO DÕI 117

Công cụ của ai đây?


nghệ sĩ


nghệ sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một studio.


phòng thu


 


Công cụ của ai đây?


thợ mộc


thợ mộc


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở cửa hàng thợ mộc.


cửa hàng thợ mộc


 


Công cụ của ai đây?


nấu ăn


nấu ăn


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một nhà hàng.


nhà hàng


 


Công cụ của ai đây?


Bác sĩ


Bác sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong bệnh viện.


bệnh viện


 


Công cụ của ai đây?


kỹ sư


kỹ sư


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một nhà máy.


nhà máy


 


Công cụ của ai đây?


nông phu


nông phu


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trang trại.


nông trại


 


Công cụ của ai đây?


lính cứu hỏa


lính cứu hỏa


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trạm cứu hỏa.


trạm cứu hỏa


 


Công cụ của ai đây?


thợ làm tóc


thợ làm tóc


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một salon.


salon


 


Công cụ của ai đây?


Phi công


Phi công


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trên máy bay.


Máy bay


 


Công cụ của ai đây?


cảnh sat


cảnh sat


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở đồn cảnh sát.


đồn cảnh sát


 


Công cụ của ai đây?


nhà khoa học


nhà khoa học


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một phòng thí nghiệm khoa học.


phòng thí nghiệm khoa học


 


Công cụ của ai đây?


ca sĩ


ca sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một đài phát thanh.


trạm thu phát thông tin


 


Công cụ của ai đây?


giáo viên


giáo viên


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trường học.


trường học


 


Công cụ của ai đây?


bác sĩ thú y


bác sĩ thú y


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở bệnh viện động vật.


Bệnh viện thú y


 

Luyện Nghe Từ