Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Từ vựng trẻ em - Công việc - Học tiếng Anh cho trẻ em

Kids vocabulary - Job - Let's learn jobs - Learn English for kids - English educational video

6.934 lượt xem
THEO DÕI 736

Công cụ của ai đây?


nghệ sĩ


nghệ sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một studio.


phòng thu


 


Công cụ của ai đây?


thợ mộc


thợ mộc


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở cửa hàng thợ mộc.


cửa hàng thợ mộc


 


Công cụ của ai đây?


nấu ăn


nấu ăn


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một nhà hàng.


nhà hàng


 


Công cụ của ai đây?


Bác sĩ


Bác sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong bệnh viện.


bệnh viện


 


Công cụ của ai đây?


kỹ sư


kỹ sư


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một nhà máy.


nhà máy


 


Công cụ của ai đây?


nông phu


nông phu


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trang trại.


nông trại


 


Công cụ của ai đây?


lính cứu hỏa


lính cứu hỏa


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trạm cứu hỏa.


trạm cứu hỏa


 


Công cụ của ai đây?


thợ làm tóc


thợ làm tóc


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một salon.


salon


 


Công cụ của ai đây?


Phi công


Phi công


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trên máy bay.


Máy bay


 


Công cụ của ai đây?


cảnh sat


cảnh sat


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở đồn cảnh sát.


đồn cảnh sát


 


Công cụ của ai đây?


nhà khoa học


nhà khoa học


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một phòng thí nghiệm khoa học.


phòng thí nghiệm khoa học


 


Công cụ của ai đây?


ca sĩ


ca sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một đài phát thanh.


trạm thu phát thông tin


 


Công cụ của ai đây?


giáo viên


giáo viên


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trường học.


trường học


 


Công cụ của ai đây?


bác sĩ thú y


bác sĩ thú y


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở bệnh viện động vật.


Bệnh viện thú y


 

Danh mục: Tiếng anh trẻ em

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu