Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Từ vựng trẻ em - Công việc - Học tiếng Anh cho trẻ em

Kids vocabulary - Job - Let's learn jobs - Learn English for kids - English educational video

2.793 lượt xem
THEO DÕI477

Công cụ của ai đây?


nghệ sĩ


nghệ sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một studio.


phòng thu


 


Công cụ của ai đây?


thợ mộc


thợ mộc


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở cửa hàng thợ mộc.


cửa hàng thợ mộc


 


Công cụ của ai đây?


nấu ăn


nấu ăn


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một nhà hàng.


nhà hàng


 


Công cụ của ai đây?


Bác sĩ


Bác sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong bệnh viện.


bệnh viện


 


Công cụ của ai đây?


kỹ sư


kỹ sư


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một nhà máy.


nhà máy


 


Công cụ của ai đây?


nông phu


nông phu


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trang trại.


nông trại


 


Công cụ của ai đây?


lính cứu hỏa


lính cứu hỏa


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trạm cứu hỏa.


trạm cứu hỏa


 


Công cụ của ai đây?


thợ làm tóc


thợ làm tóc


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một salon.


salon


 


Công cụ của ai đây?


Phi công


Phi công


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trên máy bay.


Máy bay


 


Công cụ của ai đây?


cảnh sat


cảnh sat


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở đồn cảnh sát.


đồn cảnh sát


 


Công cụ của ai đây?


nhà khoa học


nhà khoa học


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một phòng thí nghiệm khoa học.


phòng thí nghiệm khoa học


 


Công cụ của ai đây?


ca sĩ


ca sĩ


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một đài phát thanh.


trạm thu phát thông tin


 


Công cụ của ai đây?


giáo viên


giáo viên


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc trong một trường học.


trường học


 


Công cụ của ai đây?


bác sĩ thú y


bác sĩ thú y


Bạn làm ở đâu?


Tôi làm việc ở bệnh viện động vật.


Bệnh viện thú y


 

Luyện Nghe Từ