Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Từ vựng tiếng Anh về bệnh viện - Tiếng Anh trẻ em

Kids vocabulary - Hospital - hospital vocab - Learn English for kids - English educational video

1.530 lượt xem
THEO DÕI485

Từ vựng trẻ em - Bệnh viện - bệnh viện vocab - Học tiếng Anh cho trẻ em - Video giáo dục tiếng Anh


Danh mục "Từ vựng trẻ em" này đã được nhóm theo chủ đề.


Chúng tôi hy vọng bạn thích học tập với video kênh của chúng tôi.


Hãy vui vẻ và đăng ký kênh của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể tìm thấy một số video hoạt hình giáo dục tiếng Anh khác nhau.

Luyện Nghe Từ