Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Action Verbs - Action Words

Bài 9: Động từ - từ hành động

4.663 lượt xem
THEO DÕI492

Bài 9: Động từ , từ  hành động -  Action Verbs,  Action Words  

Bắt đầu học với những động từ chỉ hành động - Action Verbs  đơn giản  này:  
- walk: Đi bộ 
- stomp: dậm
- waddleL:đi khệnh khạng 
- stand: đứng
- run: chạy 
- jump: Nhảy 
- hop: nhảy qua
- fly: bay 
- dance: khiêu vũ, nhảy múa
- climb: leo, trèo
- clap: vỗ tay
- swim: bơi 

.....

Hãy bổ sung thêm cho mình những từ vựng về chủ đề này nhé. 

Video khác: 

Hoạt động hàng ngày 

Let's Go To The Zoo

 

 

Luyện Nghe Từ