Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

14.101 lượt xem
THEO DÕI65

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh. Những động từ bất quy tắc hay dùng nhất.


Rất quan trọng, những từ này các bạn nên học thuộc nhé.


Xem thêm bản tex tại đây: /Bang-dong-tu-bat-quy-tac-trong-tieng-Anh-c.56


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ