Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

10 cụm động từ tiếng anh trong văn phòng

English at Work: 10 Phrasal Verbs for the Office

519 lượt xem
THEO DÕI2392

10 cụm động từ tiếng anh trong văn phòng: 


English at Work: 10 Phrasal Verbs for the Office 


Do you work in an office? Do you have English-speaking clients? In this Business English lesson, I'll help you succeed in your career by teaching you 10 important phrasal verbs that are commonly used in the office. Do you "note things down" in your meetings? 

Luyện Nghe Từ