Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

10 cụm động từ tiếng anh trong văn phòng

English at Work: 10 Phrasal Verbs for the Office

1.376 lượt xem
THEO DÕI 3111

10 cụm động từ tiếng anh trong văn phòng: 


English at Work: 10 Phrasal Verbs for the Office 


Do you work in an office? Do you have English-speaking clients? In this Business English lesson, I'll help you succeed in your career by teaching you 10 important phrasal verbs that are commonly used in the office. Do you "note things down" in your meetings? 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu