Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

35: Trợ Động Từ tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

1.481 lượt xem
THEO DÕI470

Video ngữ pháp căn bản -   35: Trợ Động Từ tiết 1 


Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương -  Chúng ta đã tìm hiểu qua các từ loại trong tiếng anh, hãy cùng cô Mai Phương tiếp tục các bài học ngữ pháp - phân biệt và cách dùng với mỗi trợ động từ trong trường hợp cụ thể. 


 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ