Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

47: Câu điều kiện - tiết 2

2.025 lượt xem
THEO DÕI504

Video ngữ pháp căn bản -  47: Câu điều kiện - tiết 2 

Câu điều kiện, các loại câu điều kiện - một trong những phần quan trọng trong tiết ngữ pháp của cô Mai Phương, 
Hãy tiếp tục theo dõi những bài giảng và luyện tập chúng nhé. 

Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ