Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Học số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong tiếng Anh

10.452 lượt xem
THEO DÕI305

Học số đếm trong tiếng Anh. Video này sẽ cho chúng ta cách nói, phát âm số đếm trong tiếng Anh một cách chính xác, cụ thể.


Chúc các bạn học thành công!


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ