Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Phân biệt Live, life, die dead, death trong tiếng Anh

Phân biệt Live, life, die dead, death trong tiếng Anh

19.334 lượt xem
THEO DÕI1733

Chúng ta rất hay gặp các từ live, live, die, dead, death trong tiếng Anh. Đoạn video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta cách phân biệt và các tình huống sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp cũng như ngữ pháp tiếng Anh khi dùng những từ này.


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ