Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Học ngữ pháp tiếng Anh: Câu

Learn English Grammar: The Sentence

673 lượt xem
THEO DÕI126

 Học ngữ pháp tiếng Anh: Câu


Learn English Grammar: The Sentence


Bạn đã biết các tạo câu, Bài hôm nay các bạn sẽ biết được các thành phần câu cơ bản nhất.

Luyện Nghe Từ