Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 01: Cách dùng thì hiện tại đơn

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

39.685 lượt xem
THEO DÕI3035

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 01: Cách dùng thì hiện tại đơn  


Học tiếng Anh học từ ngữ pháp căn bản. Bạn đã nắm được bao nhiêu kiến thức này? vận dụng ra sao với chúng? Hãy cùng Miss Lan  vận dụng thành thạo các nguyên tắc ngữ pháp trong giao tiếp, hãy cố gắng kết hợp chúng với cảm xúc thực của bạn khi nói. Và các bạn phải luôn ghi nhớ rằng những điều xuất phát từ trái tim sẽ dễ dàng chạm tới trái tim và dễ ghi sâu vào tâm trí của cả người nói và người nghe hơn là những điều bạn phải học thuộc lòng rồi ép mình nói ra thành từng câu, từng chữ.

Luyện Nghe Từ