Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản - Have, Has, Had

Basic English Grammar - Have, Has, Had

2.176 lượt xem
THEO DÕI141

 Ngữ pháp tiếng Anh căn bản -  Have, Has, Had


This lesson teaches you about the easily and often mixed-up English verb "have"!

Luyện Nghe Từ