Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kế hoạch thế nào?

What's the game plan

3.104 lượt xem
THEO DÕI1725

What's the game plan - Kế hoạch thế nào? 


Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: 'Anh Ngữ Trong Một Phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.


Câu nói "What's the game plan?" rất phổ biến trong tiếng Anh Mỹ.


'A game plan' là một cách nói khác của từ 'plans', các kế hoạch; hoặc 'a plan of action', một chuỗi kế hoạch. Về cơ bản, khi bạn nói 'What's the game plan?' trong một cuộc đối thoại, người đối diện sẽ hiểu rằng bạn đang hỏi các chi tiết về một kế hoạch nào đó trong tương lai.


Trong thể thao, a game plan mang nghĩa đen, tức là một chuỗi các chiến thuật để chiến thắng một cuộc thi đấu. Nếu không phải bạn đang nói về thể thao thì a game plan cơ bản cũng có nghĩa tương tự, nhưng thay vì cố gắng chiến thắng cuộc đấu, bạn có thể chỉ đang nói về kế hoạch đi ăn tối, xem một vở kịch, hay thậm chí xem một trận đấu.

Danh mục Tiếng Anh VOA
Luyện Nghe Từ