Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Kế hoạch thế nào?

What's the game plan

6.896 lượt xem
THEO DÕI 1928

What's the game plan - Kế hoạch thế nào? 


Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: 'Anh Ngữ Trong Một Phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.


Câu nói "What's the game plan?" rất phổ biến trong tiếng Anh Mỹ.


'A game plan' là một cách nói khác của từ 'plans', các kế hoạch; hoặc 'a plan of action', một chuỗi kế hoạch. Về cơ bản, khi bạn nói 'What's the game plan?' trong một cuộc đối thoại, người đối diện sẽ hiểu rằng bạn đang hỏi các chi tiết về một kế hoạch nào đó trong tương lai.


Trong thể thao, a game plan mang nghĩa đen, tức là một chuỗi các chiến thuật để chiến thắng một cuộc thi đấu. Nếu không phải bạn đang nói về thể thao thì a game plan cơ bản cũng có nghĩa tương tự, nhưng thay vì cố gắng chiến thắng cuộc đấu, bạn có thể chỉ đang nói về kế hoạch đi ăn tối, xem một vở kịch, hay thậm chí xem một trận đấu.

Danh mục: Tiếng Anh VOA

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu