Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mầu trong tiếng Anh nâng cao

Học về mầu sắc nâng cao

7.719 lượt xem
THEO DÕI241

Học cách nói mầu trong tiếng Anh, nâng cao với cách đặt câu hỏi và trả lời về mầu sắc trong tiếng Anh.


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ