Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh Nâng cao Lớp 5 tập 2

Tiếng Anh Nâng cao Lớp 5 tập 2

1.403 lượt xem
THEO DÕI2840

Tiếng Anh Nâng cao Lớp 5 tập 2 


Bộ sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. 


 

Luyện Nghe Từ