Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1

Tiếng Anh Lớp 5

16.957 lượt xem
THEO DÕI2996

Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Macmillan (MPC). Sách được biên soạn theo đướng hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. 


Tiếng Anh 5 - tập 1 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and my friends, me and my school. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn ( Review) tập trung vào oont ập và củng cố các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản ( ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).


Xem thêm: 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 2


- Tiếng Anh Lớp 4 tập 1


- Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 


Download sách giáo khoa


 


 


 

Luyện Nghe Từ