Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1

Tiếng Anh Lớp 5

22.173 lượt xem
THEO DÕI 3350

Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Macmillan (MPC). Sách được biên soạn theo đướng hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. 


Tiếng Anh 5 - tập 1 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and my friends, me and my school. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn ( Review) tập trung vào oont ập và củng cố các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản ( ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).


Xem thêm: 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 2


- Tiếng Anh Lớp 4 tập 1


- Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 


Download sách giáo khoa


 


 


 

Danh mục: Tiếng anh trẻ em

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu