Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh Lớp 3(Tập 1)

Tiếng Anh Lớp 3

184.730 lượt xem
THEO DÕI498

Tiếng Anh Lớp 3 tập 1Tiếng Anh Lớp 3 tập 2


Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu  học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kỹ thuật của nhà xuất bản Macmillan(MPC). Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực theo giao tiếp bằng tiếng Anh, thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.


Tiếng Anh lớp 3 Tập Một xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends, Me and My School. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học(Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn(Review) tập trung vào các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).


Tiếng Anh Lớp 3 Tập Một được biên soạn dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh tiểu học ở việt Nam, có tính đến tâm lí lứa tuổi và giao lưu quốc tế.


Các tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, phụ huynh học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm để chương trình được hoàn thiện hơn.

Luyện Nghe Từ