Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh lớp 6 tập 1

Tiếng Anh lớp 6

7.815 lượt xem
THEO DÕI3026

 Tiếng Anh lớp 6 tập 1  


Tiếp theo tiếng Anh 3, 4 , 5 . Sách giáo khoa này được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó ưu tiên phát triển hai kỹ năng nghe và nói. 


Xem thêm: 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 2


Tiếng Anh Lớp 4 tập 1


Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 


Tiếng Anh lớp 5 tập 1


- Tiếng Anh lơp 6 tập 2


Download sách giáo khoa


 

Luyện Nghe Từ