Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh lớp 6 tập 2

Tiếng Anh lớp 6

4.552 lượt xem
THEO DÕI2990

 Tiếng Anh lớp 6 tập 2   


Cùng đến với tiếng Anh 6 tập 2 theo chương trình cải cách của bộ giáo dục. Sách giáo khoa này được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm gần gũi với học sinh: Our World và Visions of the future. Mỗi chủ điểm được chia thành 3 đơn vị bài học (unit) tương ứng với 3 chủ đề (topic) của chương trình. Sau mỗi chủ điểm là bài ôn tập (review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã học và rèn luyện.  


Xem thêm: 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 1 


Tiếng Anh Lớp 3 tập 2


Tiếng Anh Lớp 4 tập 1


Tiếng Anh Lớp 4 tập 2 


Tiếng Anh lớp 5 tập 1


Tiếng Anh lớp 6 tập 1


Download sách giáo khoa


 

Luyện Nghe Từ