Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

40: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

3.785 lượt xem
THEO DÕI501

Video ngữ pháp căn bản -    40: Liên từ & các mệnh đề quan hệ - tiết 1  


Liên từ và các mệnh đề quan hệ - tiếp tục với các tiết ngữ pháp về chúng. 
Các bạn hãy theo dõi những bài giảng của cô Mai Phương để nắm vững và vận dụng chúng nhé. 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ