Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

44: Câu Điều Kiện

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

1.351 lượt xem
THEO DÕI416

Video ngữ pháp căn bản -   44: Câu Điều Kiện  


Tiếp tục học ngữ pháp cùng cô Mai Phương- Chủ đề ngày hôm nay là Câu điều kiện
Cùng cô học các loại câu điều kiện, các dùng, các lưu ý, và trường hợp đặc biệt. 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ