Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

44: Câu Điều Kiện

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

5.720 lượt xem
THEO DÕI 559

Video ngữ pháp căn bản -   44: Câu Điều Kiện  


Tiếp tục học ngữ pháp cùng cô Mai Phương- Chủ đề ngày hôm nay là Câu điều kiện
Cùng cô học các loại câu điều kiện, các dùng, các lưu ý, và trường hợp đặc biệt. 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu