Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

50: Câu Bị Động Tiết 1

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

4.821 lượt xem
THEO DÕI501

Video ngữ pháp căn bản -   50: Câu Bị Động Tiết 1  


Phần tiếp theo của khóa học ngữ pháp - Câu bị động. Toàn bộ ngữ pháp về chủ điểm câu bị động sẽ được gói gọn trong 3 tiết học. Hày cùng cô Mai Phương chinh phục chủ điểm này nhé. 


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây


 

Luyện Nghe Từ