Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 2: Cấu tạo từ - Tiết 2

Cấu tạo từ

16.283 lượt xem
THEO DÕI 558

Cấu tạo từ trong tiếng Anh - Tiết 2


Bài giảng về cấu tạo từ với bài tập điền từ và sự liên quan các biến thể của từ trong bài thi. Hướng dẫn bạn một số các điền từ và suy đoán dễ dàng để điền từ trong các bài thi tiếng Anh.


Xem cấu tạo từ tiết 1


Ngoài ra đối với danh từ chúng ta còn phải biết một dạng nữa của danh từ đó là Sở hữu cách. Ví dụ như món đồ này là của ai đó. 


Danh từ chung:


VD: table = cái bàn, dog = con chó, cat = con mèo...


Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng VD: Mr duncan, Ms Phương, London, Viet Nam...


Danh từ trừu tượng: Ví dụ như sắc đẹp, lòng phục tùng, lòng trắc ẩn, hạnh phúc...


Danh từ chỉ chất liệu: vàng, bạc, kim cương, nhựa, sắt...


Rất nhiều loại danh từ nhưng để hiểu đơn giản hơn thì Danh từ chỉ bao gồm 2 loại đó là:

Dan từ đếm được và danh từ không đếm được.


Xem vi đeo để hiểu thêm chi tiết...


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu