Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Bài 1 : Gọi điện thoại (Making a phone call)

Tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người mới học

175.036 lượt xem
THEO DÕI 736

Bài học tiếng Anh giao tiếp về việc gọi điện thoại, gọi điện nói chuyện với người Anh, cách thức hướng
dẫn chi tiết và tổng hợp các tình huống gọi điện thoại cơ bản nhất trong tiếng Anh. Các bạn cũng sẽ học được một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.

Đang phát tập: 1/68
Luyện Nghe Từ