Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 30: Đi ngắm cảnh

Unit 30: Sightseeing

15.613 lượt xem
THEO DÕI1445

Tiếng anh giao tiếp Bài 30: Sightseeing = Đi ngắm cảnh

Nghe thêm về Sightseeing:
- I don't want to go out. - Shopping, sightseeing. And a surprise. = - Tôi không muốn đi ra ngoài. - Mua sắm, tham quan. Và một bất ngờ. 
- Diego, what are you doing here? Sightseeing. Looking for Sid, same as you! = Diego, cậu làm gì ở đây? Đi dã ngoại, tìm Sid, giống cậu thôi. 

Luyện Nghe Từ