Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 2: Thăm một người bạn

Unil 2: Visiting a friend

81.163 lượt xem
THEO DÕI1445

Đến thăm một người bạn, bài học về cách thức nói tiếng anh, hỏi thăm sức khỏe và công việc của một người bạn nào đó. Đây là kiến thức tiếng anh giao tiếp mà các bạn không thể bỏ qua.

Luyện Nghe Từ