Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 44: Bạn có câu hỏi nào không?

Unit 44: Do you have any questions

8.047 lượt xem
THEO DÕI1385

Bài 44: Do you have any questions - Bạn có câu hỏi nào không?

Trường hợp khi nhà tuyển dụng hỏi chúng ta rằng "Do you have any questions? = Bạn có câu hỏi nào không?" Các bạn cũng nên chuẩn bị trước những câu hỏi tương tự như thế này nhé!
- Yes, what is the starting salary? = Vâng, vậy mức lương khởi điểm là bao nhiêu?
- And what is the hour of the job? = Giờ làm việc thế nào vậy?
- In which country does this company operate? = Vậy công ty hoạt động ở những nước nào?
- May I be asked to travel or relocate? = Liệu tôi có phải đi công tác hoặc thuyên chuyển không?

Luyện Nghe Từ