Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 44: Bạn có câu hỏi nào không?

Unit 44: Do you have any questions

13.198 lượt xem
THEO DÕI 1926

Bài 44: Do you have any questions - Bạn có câu hỏi nào không?

Trường hợp khi nhà tuyển dụng hỏi chúng ta rằng "Do you have any questions? = Bạn có câu hỏi nào không?" Các bạn cũng nên chuẩn bị trước những câu hỏi tương tự như thế này nhé!
- Yes, what is the starting salary? = Vâng, vậy mức lương khởi điểm là bao nhiêu?
- And what is the hour of the job? = Giờ làm việc thế nào vậy?
- In which country does this company operate? = Vậy công ty hoạt động ở những nước nào?
- May I be asked to travel or relocate? = Liệu tôi có phải đi công tác hoặc thuyên chuyển không?

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu