Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 26: Tại khách sạn

Unit 26: At the hotel

19.678 lượt xem
THEO DÕI 1933

Bài 26: At the hotel - Tại khách sạn

Nghe thêm phát âm cụm từ: At the hotel:
- You know, you probably saved my life back there at the hotel. = Anh biết, anh đã cứu tôi khi ở trong khách sạn 
- Now we cannot let the launch codes leave the hotel, = Chúng ta không thể để mật mã rời khỏi khách sạn, 
- Honey, what do you want me to do, sit around the hotel the whole time watching cable? = Chẳng lẽ bắt anh ngồi coi TV trong khách sạn hoài? 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu