Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 26: Tại khách sạn

Unit 26: At the hotel

12.811 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài 26: At the hotel - Tại khách sạn

Nghe thêm phát âm cụm từ: At the hotel:
- You know, you probably saved my life back there at the hotel. = Anh biết, anh đã cứu tôi khi ở trong khách sạn 
- Now we cannot let the launch codes leave the hotel, = Chúng ta không thể để mật mã rời khỏi khách sạn, 
- Honey, what do you want me to do, sit around the hotel the whole time watching cable? = Chẳng lẽ bắt anh ngồi coi TV trong khách sạn hoài? 

Luyện Nghe Từ