Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 17:Đi mua đồ

Unit 17: Going to the Shop

27.492 lượt xem
THEO DÕI 1930

Tiếng Anh giao tiếp Bài 17:Bài 17: Going to the Shop - Đi mua đồ

Xem thêm:
- Nick's going to be in a film = Nick sắp xuất hiện trong phim
- Oh, God. He's not going to the extraction point. = Chúa ơi, anh ấy không chịu đến điểm đón.
- Xem dùng going to được thay bằng gonna be trong bài hát Climb
Always going to be an uphill battle, = Luôn là một cuộc chiến gian nan
Sometimes you going to have to lose, = Đôi khi, bạn sẽ ngã gục
- Xem cách nói mỉa mai với going to trong phim Extra
Nick's going to join the SAS. = Nick sắp tham gia SAS. 
(ý mỉa mai rằng dạng yếu như Nick mà cũng đòi ra nhập SAS)

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu