Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 17:Đi mua đồ

Unit 17: Going to the Shop

19.346 lượt xem
THEO DÕI1444

Tiếng Anh giao tiếp Bài 17:Bài 17: Going to the Shop - Đi mua đồ

Xem thêm:
- Nick's going to be in a film = Nick sắp xuất hiện trong phim
- Oh, God. He's not going to the extraction point. = Chúa ơi, anh ấy không chịu đến điểm đón.
- Xem dùng going to được thay bằng gonna be trong bài hát Climb
Always going to be an uphill battle, = Luôn là một cuộc chiến gian nan
Sometimes you going to have to lose, = Đôi khi, bạn sẽ ngã gục
- Xem cách nói mỉa mai với going to trong phim Extra
Nick's going to join the SAS. = Nick sắp tham gia SAS. 
(ý mỉa mai rằng dạng yếu như Nick mà cũng đòi ra nhập SAS)

Luyện Nghe Từ