Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 54: Kiểm tra cái này trước khi chúng ta đi nhé

Unit 54: Check this before we go will you?

4.753 lượt xem
THEO DÕI1717

 

Bài 54: Check this before we go will you? - Kiểm tra cái này trước khi chúng ta đi nhé

Phát âm của những con số trong các video khác: 
- That will be $36.74 = Tất cả là 36.74 đô 
- From 5 percent to 8 percent on April 1. = từ 5% đến 8% vào ngày 1/4
-The interface is 7.5 by 8 inches, = Kích thước là 7.5 x 8 inches
- via three hundreds twenty eight high definition pages = qua 328 trang độ phân giải cao 

Luyện Nghe Từ