Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 33: Introducing yourself - Giới thiệu về bản thân

23.355 lượt xem
THEO DÕI698

Tiếng anh giao tiếp Bài 33: Introducing yourself - Giới thiệu về bản thân


- Trong những bài học trước chúng ta cũng đã được học bài học về Introduction - Giới thiệu nhưng đó là tình huống giao tiếp hàng ngày: 
Bài 3: Chào hỏi và giới thiệu - Unil 3: Greeting and introduction

- Hôm nay chúng ta sẽ được học Tiếng anh giao tiếp trong công việc Introducing yourself - Giới thiệu về bản thân. Các bạn sẽ phân biệt được sự các nhau giữa việc giao tiếp hàng ngày và giao tiếp trong công việc một các dễ dàng hơn.
Luyện Nghe Từ