Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 33: Introducing yourself - Giới thiệu về bản thân

27.229 lượt xem
THEO DÕI 805

Tiếng anh giao tiếp Bài 33: Introducing yourself - Giới thiệu về bản thân


- Trong những bài học trước chúng ta cũng đã được học bài học về Introduction - Giới thiệu nhưng đó là tình huống giao tiếp hàng ngày: 
Bài 3: Chào hỏi và giới thiệu - Unil 3: Greeting and introduction

- Hôm nay chúng ta sẽ được học Tiếng anh giao tiếp trong công việc Introducing yourself - Giới thiệu về bản thân. Các bạn sẽ phân biệt được sự các nhau giữa việc giao tiếp hàng ngày và giao tiếp trong công việc một các dễ dàng hơn.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu