Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 8: Xe bạn từ đời nào?

Unil 8: How old is your car?

30.194 lượt xem
THEO DÕI1444

Bài học tiếng anh hướng dẫn bạn Giao tiếp hàng ngày, Tổng hợp bài học về cách nói chuyện với người anh, Học cách chào hỏi bạn bè trong cuộc sống và chiếc xe của bạn...

 

Luyện Nghe Từ