Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 64: Chân trời mới

Unit 64: New Horizons

8.221 lượt xem
THEO DÕI 1926

Bài 64: New Horizons - Chân trời mới

Những từ trong hội thoại: 

1. Proposition /proposition/: lời đề nghị, kế hoạch, đề xuất
- They made an interesting proposition = Họ đã đưa là lời để nghị hấp dẫn
- Xem thêm: 
+ to proposition an engaged woman you don't even know? = khi ngăn cản kế hoạch kết hôn của một người phụ nữ mà anh chưa từng biết không? 
+ I have a little proposition for you. = Giờ, tôi có vấn đề cần giải quyết 
2. Think of: Nghĩ về, nghĩ đến: 
- Why didn't we think of that? = Tại sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ?
- Sue, what do you think of this? = Sue, cô nghĩ sao?
- Xem thêm: 
+ But I’ll think of one soon = Nhưng mình sẽ nghĩ ra một cái tên sớm thôi 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu