Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 49: Thắc mắc

Unit 49: Making a Query

4.651 lượt xem
THEO DÕI1385

Tiếng anh giao tiếp Bài 49: Making a Query - Thắc mắc

Query = Thắc mắc, chẳng biết.
VD: query has the letter been answered? = chẳng biết bức thư đó đã được trả lời hay chưa? 

Luyện Nghe Từ