Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 61: Miêu tả công việc của tôi

Unit 61: My Job Description

4.409 lượt xem
THEO DÕI1385

Bài 61: My Job Description - Miêu tả công việc của tôi
Cấu trúc câu: 
1. Do/Would you mind + V_ing: Dùng để để nghị ai làm điều gì đó một cách lịch sự: 
- Do you mind working on weekend? = Cô có ngại làm việc vào cuối tuần không?

2. Cấu trúc câu: Would you like + N/ to ifinitive :Để nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự
- When would you like to start working? = Khi nào cô có thể bắt đầu làm việc? 
- Xem thêm: 
+ Would you like a window or aisle seat? = Anh muốn ghế ngồi cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi 
+ Cách sử dụng Would + like

Luyện Nghe Từ