Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 61: Miêu tả công việc của tôi

Unit 61: My Job Description

8.563 lượt xem
THEO DÕI 1933

Bài 61: My Job Description - Miêu tả công việc của tôi
Cấu trúc câu: 
1. Do/Would you mind + V_ing: Dùng để để nghị ai làm điều gì đó một cách lịch sự: 
- Do you mind working on weekend? = Cô có ngại làm việc vào cuối tuần không?

2. Cấu trúc câu: Would you like + N/ to ifinitive :Để nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự
- When would you like to start working? = Khi nào cô có thể bắt đầu làm việc? 
- Xem thêm: 
+ Would you like a window or aisle seat? = Anh muốn ghế ngồi cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi 
+ Cách sử dụng Would + like

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu