Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bài 12: chỉ dẫn tới nhà vệ sinh

Unit 12: Directions to the toilet

24.510 lượt xem
THEO DÕI1445

Nhiều tình huống tiếng Anh rất hay gặp đó là Chỉ dẫn tới nhà về sinh
Liệu bạn đã thành thạo chưa. Thế nên bài học dưới đây hướng dẫn bạn cách chỉ đường bằng tiếng anh, chỉ dẫn tới nhà vệ sinh...

Directions to = Chỉ dẫn, chỉ...
Xem thêm câu give me directions to Universal Studios trong bài học về tiếng Anh công nghệ

Luyện Nghe Từ