Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại sân bay

Bài 24: At the airport

22.633 lượt xem
THEO DÕI734

Bài 24: At the airport

Sau đây chúng ta sẽ cùng học về những tình huống xảy ra tại sân bay, cách đặt câu hỏi của hành khách và cách xử lý của nhân viên phòng vé

Luyện Nghe Từ