Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đã bao giờ bạn phân vân trái đất tồn tại trong quỹ đạo quanh mặt trời như thế nào chưa?

Have you ever wondered how the earth stays in orbit around the sun?

4.348 lượt xem
THEO DÕI1720

Đã bao giờ bạn phân vân trái đất tồn tại trong quỹ đạo quanh mặt trời như thế nào chưa?


Bạn đã bao giờ tự hỏi trái đất quay quanh mặt trời như thế nào chưa? Tôi muốn nói, lực hút của trái đất mạnh hơn thì bạn sẽ tiến lại gần mặt trời hơn, bởi vậy bạn sẽ nghĩ rằng nếu trái đất va chạm nhẹ với mặt trời.

Luyện Nghe Từ