Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Điện toán đám mây là gì

Cloud Computing Explained

4.105 lượt xem
THEO DÕI1718

Điện toán đám mây là gì


Hiện nay máy tính được cho là một phần của cuộc sống hàng ngày,Chúng ta sử dụng email, 
Thiết lập các trang web va điều hành các công việc riêng của mình thong qua máy tính. Để đáp ướng được khối công việc khổng lồ thì hội đồng CIO liên bang đã ủy nhiệm cho chính phủ nâng cấp các dịch vụ điện toán đám mây. Do đó, điện toán đám mây là gì??? Các bạn hãy tìm hiểu qua video này nhé!


 

Luyện Nghe Từ