Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Điện toán đám mây là gì

Cloud Computing Explained

19.280 lượt xem
THEO DÕI 1933

Điện toán đám mây là gì


Hiện nay máy tính được cho là một phần của cuộc sống hàng ngày,Chúng ta sử dụng email, 
Thiết lập các trang web va điều hành các công việc riêng của mình thong qua máy tính. Để đáp ướng được khối công việc khổng lồ thì hội đồng CIO liên bang đã ủy nhiệm cho chính phủ nâng cấp các dịch vụ điện toán đám mây. Do đó, điện toán đám mây là gì??? Các bạn hãy tìm hiểu qua video này nhé!


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu