Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

TOP ART VIDEO: Vẽ Nhân vật phản diện!

TOP ART VIDEO: Draw GOOD GUYS as Villains! Amazing Art Challenge

510 lượt xem
THEO DÕI366

Những thử thách nghệ thuật đầy cảm hứng này là một trong những video thử thách nghệ thuật hàng đầu của tôi.

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ