Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D

12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET

1.875 lượt xem
THEO DÕI380

12 giáo viên bạn không bao giờ muốn gặp :D


12 TEACHERS YOU'LL NEVER WANT TO MEET

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ