Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

YES Prep: Tuyển dụng và hỗ trợ các giáo viên tuyệt vời

YES Prep: Hiring and Supporting Great Teachers

415 lượt xem
THEO DÕI360

YES Prep: Hiring and Supporting Great Teachers

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ