Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên

Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)

666 lượt xem
THEO DÕI474

Văn hóa lớp học (Thúc đẩy xuất sắc cho tất cả)


Student-Teacher Relationships: Classroom Culture (Promoting Excellence for All)

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ