Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Xây dựng mối quan hệ: Tìm hiểu sinh viên của bạn

Relationship Building: Getting To Know Your Students

326 lượt xem
THEO DÕI359

Relationship Building: Getting To Know Your Students

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ