Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Bài 55: Gặp gỡ

Unit 55: Meeting

7.630 lượt xem
THEO DÕI 1925

Bài 55: Meeting - Gặp gỡ

Would like: 
Được dùng để diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích, điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai...
- Would like + to do sth: Diễn đạt lời mời một cách lịch sự hoặc ý mình muốn.
Ex: Would you like to dance with me? = Em nhảy cùng anh nhé? (lời mời)
I would like to be a billionaire: Tôi muốn trở thành tỉ phú. (thể hiện ý mình muốn)
- Chú ý: Không dùng do you want khi đưa ra lời mời.
- Would like = would care / love / hate / prefer + to + verb: chỉ điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai.
Ex:
Would you like/care to come with me? I'd love to: Bạn có muốn đi cùng tôi không? Tôi rất thích.
- Would like / would care for / would enjoy + Verb-ing: Diễn đạt khẩu vị, ý thích nói chung của chủ ngữ.
Ex: 
I would like being a hero: Tôi thích trở thành người hùng. 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu