Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bài 29: Concierge

11.324 lượt xem
THEO DÕI597

Concierge là gì?
- concierge là nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên hướng dẫn khách hàng (thường hay được dùng trong nhà hàng, khách sạn).
- head concierge: trưởng nhóm chăm sóc khách hàng

Bài 29: Concierge - Nhân viên chăm sóc khách hàng

Luyện Nghe Từ